All Announcements

Chemistry Department Assistantship Exam (10 FEBRUARY 2020) / Kimya Bölümü Asistanlık Sınavı (10 ŞUBAT 2020)

Published Date: Wednesday, 15 January 2020

Kimya Bölümü Asistanlık Snavı 10 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 14:30 da yazılı olarak ASG15'te yapılacaktır. Asistanlık başvurularının bölüme (10 Şubat 2020 Pazartesi günü 11:00AM e kadar) yapılması gerekmektedir. 

Aşağıdaki formun doldurup bölüme (cilem.aydintan@emu.edu.tr) email veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

https://grad.emu.edu.tr/en/academic-issues/forms

Chemistry Department Assistantship Exam will be held on 10 February 2020 Monday at 14:30 at ASG15. Applications for the assistantship must be made to the department (by 10 February 2020 Monday at 11:00AM).

The form below must be completed and submitted to the department (cilem.aydintan@emu.edu.tr) by email or be delivered by hand.

https://grad.emu.edu.tr/en/academic-issues/forms

Announcements