Skip Navigation LinksnewBS-in-Chemistry

KİMYA LİSANS (İNGİLİZCE) PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi


Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1986 yılında kurulmuştur. Seçkin akademik kadromuz fizikokimya, organik, analitik, biyokimya ve inorganik kimya alanlarında araştırma ve eğitim faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Ayrıca akademisyenlerimiz önemli sayıda disiplinler arası alanda çalışmaktadır. Tanınmış akademik kadromuz mevcut temel bilgilerini araştırma alanlarında elde ettikleri yeni bilgilerle harmanlamakta ve böylelikle çağdaş bir eğitimi öğrencilerimize vermektedir. Lisansüstü programlarımızdaki üstün başarıyı Kimya Lisans Programımıza da aktarmak amacıyla 1998 yılında dondurulmuş olan Kimya Lisans (İngilizce) programını 2020-2021 akademikyılında yeniden hayata geçirmiş bulunmaktayız (*). 


Eğitim / Öğrenim

DAÜ Kimya Lisans Programı öğrencileri profesyonel kimyager olarak eğitir ve başta Kimya olmak üzere Eczacılık, Biyoloji ve Tıp gibi diğer alanlarda kariyer elde etmeleri için tüm analitik ve uygulama becerilerini kazandırır. Müfredat analitik mkimya, organik, analitik, fizikokimya ve inorganik kimya alanların yanı sıra hesaplamalı kimya, biyokimya de dahil olmak üzere daha birçok alanı kapsayan temel alanların eğitimini de içermektedir. Programda bulunan öğrenciler organik ve inorganik sentez, analitik yöntemler, fiziksel-kimyasal ölçümler, spektroskopi ve diğer tüm kimyasal yöntemler konusunda laboratuvar deneyimi kazanacaklardır. Ayrıca lisans öğrencileri Kimya Bölümünün bir araştırma grubuna katılarak Bölümdeki bilimsel fırsatlardan tam olarak yararlanmaya teşvik edilmektedirler.

Çift Anadal Programları

Ayrıca, çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerimizin bölümümüzden çift anadal diploması alabilecekleri Matematik ve Kimya bölümleri ile ortak hazırlanmış çift anadal müfredatlarına öğrencilerimizi teşvik ederek disiplinler arası eğitimler de sunuyoruz. Çift anadal programlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki bağlantıları tıklayınız veya ilgili bölüm websitelerini ziyaret ediniz. 

Kariyer Olanakları

Kimya derecesine sahip birisi için birçok kariyer seçeneği vardır. Kimyada kariyer genel olarak dört ana kategoriye ayrılmaktadır: endüstriyel kimyada kariyer; akademisyenlik, hükümet ve ilgili alanlarda kariyer. Lisans mezunlarımız ayrıca dilerlerse Kimya Bölümünün yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmektedirler. DAÜ Kimya Bölümü mezunları her zaman prestijli ulusal ve uluslararası burslar kazanmakta ve en iyi lisansüstü programlara, kurumlara ve enstitülere kabul edilmektedir.

Pedagojik Formasyon Programı

Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim fakültesi dışındaki fakülteler tarafından sunulan programlarda öğretim görmüş veya görmekte olan öğrencilere öğretmenlik yeterliliği kazandırmak amacıyla, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu pedagojik formasyon programı yürütmektedir. Bilgi için TIKLAYINIZ.

Eğitim Ücreti

Öğrenim ücreti için lütfen Eğitim Ücreti Arama Sistemini kullanınız.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 1314
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: chemistry@emu.edu.tr
Web: http://chemistry.emu.edu.tr

*  DAÜ Kimya Lisans Programı YÖK  ve YÖDAK tarafından onaylıdır.
 * Uluslararası Öğrenci ve GCE Başvuruları için Lütfen TIKLAYINIZ (Program Kodu: 43)
 * DAÜ Kimya Lisans Programına OSYB (KKTC vatandaşı) Online Sistemi ile Başvuru için Lütfen TIKLAYINIZ (Program Kodu: 209)

Kimya Lisans Akademik Programı (Müfredat) 

Derece: Lisans (BS)         Süre: 4 yıl           Eğitim Dili: İngilizce
Toplam Kredi: 130 Kredi         Program Kodu: 209

UC = Üniversite geneli verilen ders (University Core); FC =Fakülte geneli verilen ders (Faculty Core); AC =Alan dersi ( Area Core); AE = Alan seçmeli ders) (Area Elective); FE= Serbest seçmeli ders (Free Electiv)e; UE = Üniversite geneli seçmeli ders) (University Elective)

Bir ders hakkında daha fazla bilgi edinmek için o dersin ders koduna tıklayınız. 

Derslerin tanımları Türkçe, dönemlik ders çizelgeleri ise öğretim dili olan İngilizce dilindedir. 

DönRef Kod

Ders Kodu

Ders AdıDersin KredisiÖnkoşulECTS
Ders

LabTutTop

143111
CHEM111General Chemistry - I
(Genel Kimya - I)
AC410 4 
7
143112MATH151
Calculus – I
(Analiz (Matematik) - 1)
AC401 4 6
143113PHYS101General Physics I
(Genel Fizik-I)
AC410 4 6
143114ENGL191Communication in English – I
(İngilizce'de İletişim-1)
UC310 3 6
143115CHEM181
Orientation in Chemistry
(Kimyada Yönelim)
AC001 0 1
143116BIOL124
Introduction to Molecular Biology and Gen.
(Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş)
AC230 3 6
       TOPLAM-1 
18 32
243121CHEM112
General Chemistry - II
(Genel Kimya - II)
AC410 4CHEM1118
243122MATH152
Calculus - II
(Analiz (Matematik) - II)
AC401 4MATH1516
243123PHYS102General Physics - II
(Genel Fizik - II)
AC410 4PHYS1016
243124ENGL192Communication in English - II
(İngilizce'de İletişim - II)
UC310 3ENGL1916
243125HIST280/ TUSL181
Atatürk's Pr& History / Turk. as a 2nd Lang.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi/İkinci Dil Olarak Türkçe (Uluslararası öğrenciler için))
UC200 2 2
      TOPLAM-2 
17 28
343131CHEM211Physical Chemistry - I
(Fizikokimya - I)
AC410 4CHEM1127
343132CHEM247Analytical Chemistry - I
(Analitik Kimya - I)
AC320 4CHEM1127
343133CHEM243Organic Chemistry - I
(Organik Kimya - I)
AC410 4CHEM1127
343134MATH241
Ordinary Diff. Equations and Linear Algebra
(Doğrusal Cebir ve Olağan Diferansiyel Denklemler)
AC401 4MATH1516
343135UE 01University Elective - I
(Üniversite Geneli Seçmeli Ders - I)
UE300 3 3
      TOPLAM-3 
19 30
443141CHEM212
Physical Chemistry - II
(Fizikokimya - II)
AC410 4CHEM2117
443142CHEM248
Analytical Chemistry - II
(Analitik Kimya - II)
AC310 3CHEM2477
443143COMP183Fundamentals of Computer Science - I
(Bilgisayar Biliminin Temelleri - I)
AC320 4 6
443144CHEM244Organic Chemistry - II
(Organik Kimya - II)
AC410 4CHEM2437
443145UE02University Elective - II
(Üniversite Geneli Seçmeli Ders - II)
UE300 3 3
      TOPLAM-4 
18 30
543151CHEM232
Inorganic Chemistry - I
(İnorganik Kimya - I)
AC410 4 8
543153CHEM231Atomic and Molecular Structure
(Atomik ve Moleküler Yapı)
AC300 3 7
543152CHEM337Computer Applications in Chemistry
(Kimyada Bilgisayar Uygulamaları)
AC320 4 6
543154AE 01Area Elective - I
(Alan Seçmeli Ders - I)
AE300 3 6
      TOPLAM-5 
14 27
643161CHEM342Organic Chemistry - III
(Organik Kimya - III)
AC410 4CHEM2447
643162CHEM340Physical Chemistry - III
(Fizikokimya - III)
AC410 4CHEM2127
643163CHEM254Biochemistry
(Biyokimya)
AC220 3 6
643164CHEM333Inorganic Chemistry - II
(İnorganik Kimya - II)
AC300 3CHEM2327
643165AE 02Area Elective II
(Alan Seçmeli Ders - II)
AE300 3 6
      TOPLAM-6 
17 33
743171CHEM400
Bölüm Sayfası
Internship
(Staj)
AC000 0 1
743172CHEM407Professional Issues in Chemistry
(Kimyada Profesyonel Konular)
AC200 2 4
743173MATH212Biostatistics
(Biyoistatistik)
AC301 3 6
743174ECON101Introduction to Economics - I
(Ekonomiye Giriş - I)
AC310 3 3
743175CHEM431Instrumental Analysis
(Enstrumental Analiz - I)
AC320 4 8
743176AE 03Area Elective - III
(Alan Seçmeli Ders - III)
AE300 3 6
     TOPLAM-7 
15 28
843181CHEM401

Bölüm Sayfası

Graduation Project
(Mezuniyet Projesi)
AC070 3 17
843182CHEM442
Introduction to Polymer Science
(Polimer Kimyasına Giriş)
AC300 3 6
843183AE 04Area Elective - IV
(Alan Seçmeli Ders - IV)
AE300 3 6
843184UE 03University Elective - III
(Üniversite Geneli Seçmeli Ders - III)
UE300 3 3
     TOPLAM-8 
12 32DAÜ Web Siteleri